Ana Sayfa → Afghanistan → Baghlan
Wilayat-e Baghlan

Diğer İsimler: Baghlan, Wilāyat-e Baghlān

Baghlan

Diğer İsimler: Baghlan,Baghlan - bghlan,Baghlan - بغلان,Baghlin,Baghlān,Baglan,Bagolaggo,Sana `Ati,Sana`ati,bghlan,Şanā ‘Ati,Şanā‘atī,Баглан,بغلان,صناعتی, Baghlān

Pul-e Khumri

Diğer İsimler: Pol-e Khomri,Pol-e Khomrī,Pul-e Khumri,Pul-e Khumrī,Pul-i-Khomri,Pul-i-Khumri,Pule Khumri,Pule Khumṟi,Puli-Khumri,Пули-Хумри,پل خمری, Pul-e Khumrī

Nahrin

Diğer İsimler: Nahrin,Nahrīn,Nakhrin,Narain,Narin,Narīn,Нахрин,نهرین, Nahrīn

Hukumati Dahanah-ye Ghori

Diğer İsimler: Dahana,Dahana Ghori,Dahana-i-Ghori,Dahanae Ghori,Dahaneh-ye Ghowri,Dahaneh-ye Ghowṟī,Dahna,Dahāna,Dananeh-ye Ghowri,Dananeh-ye Ghowrī,Hokumati Dahana-i-Ghori Dahana,Hokūmatī Ḏahana-i-Ghōṟi Dahana,Hukumati Dahanah-ye Ghori,حکومتی دهانۀ غوری,Ḏahana-i-Ghōṟi,Ḏahanae Ghōṟi,Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī, Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī

Baghlani Jadid

Diğer İsimler: Baghlani Jadid

Puli Khumri

Diğer İsimler: Puli Khumri

Joqi

Diğer İsimler: Joqi,Jōqī,جوقی, Jōqī

Koqyah

Diğer İsimler: Koqyah,Kōqyah,کوقیه, Kōqyah

Islam Darah

Diğer İsimler: Islam Darah,Islām Darah,اسلام دره, Islām Darah

Shor Baba

Diğer İsimler: Shor Baba,Shōr Bābā,شور بابا, Shōr Bābā

Badam Darah-ye Khord

Diğer İsimler: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Baba Ghayib

Diğer İsimler: Baba Gha'ib,Baba Ghayib,Bābā Ghāyib,Bābā Ghā’īb,بابا غائب,بابا غایب, Bābā Ghāyib

Ziarat-e Aq Chashmah

Diğer İsimler: Ziarat-e Aq Chashmah,Zīārat-e Āq Chashmah,زیارت آق چشمه, Zīārat-e Āq Chashmah

Khwajah Sarbiland-e Wali

Diğer İsimler: Khwajah Sarbiland-e Wali,Khwājah Sarbiland-e Walī,خواجه سربلند ولی, Khwājah Sarbiland-e Walī

Badam Darah-ye Khord

Diğer İsimler: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Khwajah Gulkhar

Diğer İsimler: Khwajah Gulkhar,Khwājah Gulkhār,خواجه گل خار, Khwājah Gulkhār

Qazil Qol

Diğer İsimler: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Qazil Qol

Diğer İsimler: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Khosti Kotal

Diğer İsimler: Khosti Kotal,Khōstī Kōtal,خوستی کوتل, Khōstī Kōtal

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in